Narzędzia NarzedziaStawka KRUS

Podatek Rolny
Obliczanie Stawki KRUS

Narzędzie pokazuje wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w latach 1995-2016.

Wysokoœć składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II i III kwartale 2016 r.
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne.
Wybierz wielkość posiadanego obszaru ziemi:
Wysokość w złotych składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
Podstawowa składka
miesięczna
----
Dodatkowa składka
miesięczna
----
Razem składka
miesięczna
----
Składka kwartalna
----
Wysokość w złotych składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzynskie
Razem składka
miesięczna
----
Składka kwartalna
----
Składka łączna od jednego
ubezpieczonego kwartalnie
----


Powrót Do Góry
Stawki Podatku Rolnego

Narzędzie pokazuje wysokość składki podatku rolnego dla gospodarstw rolnych.

Wybierz rok, za który chcesz wyliczyć podatek.
Kwota podatku od jednego hektara.
 zł
Wpisz ilość posiadanych hektarów ziemi:  ha
Powrót Do Góry