Regulamin Cmentarza Parafii
Pod Wezwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa W Zdziechowicach

1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe
i wyrazem szacunku dla zmarłych.
2. Administratorem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Zdziechowicach, którą reprezentuje Proboszcz Parafii.
3. Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Biurze Parafialnym w dni powszednie, w godzinach
otwarcia.
4. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.
5. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy (pokładnego) za miejsce na okres 20 lat od dnia pochowania zmarłego.
Dzierżawę można przedłużyć (prolongata) na 10 lat - według ustaleń Administratora.
6. W przypadku nieprzedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty do ponownego pochówku.
7. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu
administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu, np. inspektora sanitarnego, sądu.
8. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.
9. Na grobach można ustawić nagrobki po uprzednim zezwoleniu Administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić
projekt nagrobka oraz uiścić opłatę w Biurze Parafialnym.
10. Zakazuje się:
  • sadzenia, usuwania drzew i krzewów, usuwania zabytkowych pomników
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
  • picia alkoholu, palenia papierosów
  • zanieczyszczania
  • poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza
  • wszystkiego, co jest obce świętości miejsca
11. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonych na ten cel miejscach.
12. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone poza teren cmentarny.
13. Administracja cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży
i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. W przypadku bardzo drogich nagrobków zaleca się specjalne ubezpieczenie.


WSTECZ