Info O Wiosce Zdziechowice Info
Położenie:
51°6'0" N, 18°23'69" E

Wysokość n.p.m.:
174 m

Powierzchnia:
1437,9292 ha - 14,379292 km2

Liczba ludności:
675 osób

Wieś Zdziechowice położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, w gminie Gorzów Śląski, która podlega miastu powiatowemu Olesno.   Przez wieś przepływa rzeka Prosna, której źródło znajduje się w pobliżu wsi Wolęcin, w gminie Radłów.

Mapa

Położenie geograficzne Zdziechowic:

 • Środkowo-wschodnia część Polski
 • Północna część Wyżyny Zochodnio-Małopolskiej
 • Granica wyżyn Krakowsko-Częstochowskiej, Śląskiej, oraz części Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej

Miejscowości sąsiadujące:

 • Uszyce
 • Krzyżanowice
 • Goła
 • Przedmość

Najbliższe miasta:

 • Gorzów Śląski
 • Praszka
 • Byczyna

Obecnie wieś zmieszkuje 675 osób, z czego: 333 mężczyzn (49,34%) i 342 kobiety (50,66%).

Powierzchnia miejscowości wynosi 1437,9292 ha, z czego:
 • Grunty Orne - 1000,1768 ha
 • Sady - 2,6448 ha
 • Łąki - 203,3160 ha
 • Pastwiska - 25,1972 ha
 • Lasy i grunty leśne - 114,0500 ha
 • Grunty zadrzewione i zakrzewione - 2,8700 ha
 • Wody stojące - 1,2300 ha
 • Wody płynące - 4,3500 ha
 • Rowy - 11,1250 ha
 • Drogi - 42,8998 ha
 • Tereny osiedlowe zabudowane - 26,3918 ha
 • Tereny osiedlowe niezabudowane - 0,3776 ha
 • Tereny osiedlowe zielone - 1,3100 ha
 • Tereny różne - 0,0002 ha
 • Nieużytki - 1,9900 ha

Wieś podzielona jest na 7 dzielnic:
 • Górne
 • Dolne
 • Piec
 • Siedlung
 • Kasary
 • Zawada Dolna
 • Zawada Górna