Historia Historia Miejscowości Historia


Nazwa wioski   Zdziechowice wywodzi się od imienia  Zdziech, której to początek dał   Henryk Borek.
Pierwsza wzmianka „Dziechowice” datowana jest na rok 1669 i jest zawarta w dokumencie miejscowego kościoła, który został wybudowany w XVI wieku. W 1730 roku kościół został przebudowany i wyremontowany, a następnie przeniesiony do miejscowości Nasale, gdzie przetrwał do roku 2010.
We wtorek 12 Maja 2010 roku kościół spłonął od uderzenia pioruna. (Zdjęcia)

W roku 1668 Marcin Stephetius, archdiakon kolegiaty Świętego Krzyża w Opolu dokonał wizytacji archiprezbiteriatu oleskiego i podaje o Zdziechowicach (parafii Zdziechowice) następujące informacje:
 • Do Parafii należały dwa kościoły filialne - w Gołej i Uszycach
 • W wiosce znajdowała się szkoła, której nauczycielem był Jan Bukol
 • Do plebani należało gospodarstwo, którego opiekunem dla bydła i trzody chlewnej był pastuch zatrudniony przez księdza
 • Ksiądz zajmował się także produkcją i sprzedażą piwa.
W roku 1771 22 Października urodził się Karl von Aulock - założyciel fundacji na rzecz budowy nowego, murowanego kościoła w Zdziechowicach. Jego rodzicami byli Karl von Aulock i Josepha z domu von Wegin, ówcześni właściciele Zdziechowic.
Karl von Aulock od 1792 roku uczęszczał na studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Święceń kapłańskich udzielił mu w dniu 21 marca 1795 roku biskup pomocniczy Rotkirch. W roku 1826, w czerwcu został przez biskupa Schimonskyego mianowany biskupem pomocniczym diecezji wrocławskiej i biskupem tytularnym Maroka. Wyświęcił 132 kleryków.
3 maja 1830 roku zmarł po ośmiomiesięcznej chorobie i został pochowany w krypcie katedry.
W roku 1782 miejscowość Zdziechowice została podzielona na trzy części:
- Jedna część należała do Karla von Aulock
- Druga część należała do pani Josephy von Aulock
- Trzecia część należała do pani von Prizzelwitz
We wsi są w sumie cztery folwarki, katolicki kościół, budynek plebanii, budynek szkoły, oraz młyn. Żyją tutaj rodziny 13 chłopów, 27 ogrodników i 8 chałupników.

Rok 1844 przyniósł protokół powizytacyjny szkoły w Zdziechowicach. Zawiera on następujące dane:
 • budynek szkolny był drewniany - długość 32 łokcie (≈18,56m) , szerokość 11 łokci (≈6,38m)
 • składał się z pomieszczenia szkolnego, komórki, oraz mieszkania nauczyciela
 • obora dla krowy oraz chlew dla świń są pod wsspólnym dachem, natomiast stodoła znajdowała się w oddaleniu
 • do gospodarstwa należało 12 mórg pola ornego(≈6,84 ha), oraz mała łąka.

 • Do wyposażenia szkoły należało:
 • sześć dużych tablic
 • sześć dużych ławek do siedzenia
 • pięć krótkich ławek do siedzenia
 • jedna czarna tablica ze stojakiem
 • jedna maszyna do czytania z nieprzestawialnymi literami
 • sześć tablic łacińskich do czytania
 • jeden krzyż
 • dwa miedzioryty
 • jedna ścienna mapa Śląska
 • dwanaście polskich książek
 • jedenaście książek niemieckich
 • siedem katechizmów polskich
 • czternaście polskich podręczników historii
 • siedemnaście podręczników nauki chrześcijańskiej religii
 • cztery ewangelie po Polsku
 • dwadzieścia siedem tablic łupanych rozbitych
Tablica Szkolna
      Tablica Szkolna

W 1845 roku J. G. Knie uzywa dla określenia Zdziechowic nazwy Seichwitz.
Miejscowość podzielona jest na trzy części, a każda z nich posiada majątek ziemski i należy do następujących właścicieli:
  1. Zdziechowice Górne należą do spadkobierców rodziny von Aulock.
  2. Zdziechowice Średnie należą do Hansa von Siegroth.
  3. Zdziechowice Dolne należą do Karla von Siegroth.
Wieś liczy łącznie 734 mieszkańców, z tego 41 ewangelików. W miejscowości jest parafialny kościół katolicki, do którego należą kościoły filialne w Gołej i Uszycach. Do parafii należy także wieś Krzyżanowice. Kazania są głoszone w języku polskim i niemieckim.
W Uszycach msze odbywają się co trzecią niedzielę i w co drugie święto, natomiast w Gołej w co czwartą niedzielę i w co trzecie święto.
W fundacji biskupa Karla Aulocka gromadzi się środki na budowę nowego kościoła parafialnego.
W Zdziechowicach znajdują się:
 • dwa wolne młyny
 • dwa browary
 • dwie gorzelnie
 • jedna karczma
 • dwa wyrobiska torfu.

W roku 1847 właściciel Zdziechowic Dolnych Karl von Siegroth w porozumieniu z byczyńskim kupcem Heilbronnem rozpoczyna budowę huty żelaza. Została ona nazwana „Cora” i była czynna do roku 1860. Miejsce jej lokalizacji ludność do dziś nazywa Piecem.

Nazwy Zdziechowic
Historia Zdziechowic